• Nhà
  • >
  • Phòng thử nghiệm bể sục FULISI

Phòng thử nghiệm bể sục FULISI

Phòng thử nghiệm bể sục FULISI


fulisi Jacuzzi testing department.jpg


Sau khi hoàn thành sản xuất, mỗi bồn tắm cần phải được kiểm tra điện nước nghiêm ngặt.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật