• Nhà
  • >
  • Máy đúc khuôn acrylic FULISI

Máy đúc khuôn acrylic FULISI

Máy đúc khuôn acrylic


fulisi acrylic molding machine.jpg


Thân bồn tắm acrylic FULISI là tích phân được đúc bằng nhiệt độ cao và chân không.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật